El Confidencial
radiolider Buscador de noticias buscar en google
José Manuel López García
Cartas al Director
Economí­a

BANCA

ABANCA gaña 155 millóns

09-05-2018 15:23:51
Resultados 1T 2018.

ABANCA obtivo no primeiro trimestre de 2018 un resultado neto de 155,3 millóns de euros, un 1,5% máis que no mesmo período do exercicio anterior. Este resultado apoiouse nun importante incremento da marxe recorrente, que aumenta un 13,4% e gaña peso na conta de resultados.

A actividade do banco nos tres primeiros meses do ano traduciuse, ademais, en novos avances en aspectos esenciais para a evolución da entidade. Entre eles destacan a mellora da calidade da carteira, cunha taxa de morosidade que se sitúa no 4,6%, o reforzo da solvencia, cun ratio de capital do 15,6% e unha folgura de 2.015 millóns sobre os requirimentos, e o incremento da actividade comercial, cun crecemento da produción de crédito por encima do sector e un bo comportamento da comercialización de produtos de valor.

No primeiros tres meses do ano a entidade continuou profundando no seu proceso de dixitalización. ABANCA é líder no uso de banca móbil cun índice de uso do 59%, nivel que supón 18 p.p. por encima da media do sector. Neste primeiro trimestre destacou a incorporación da xestión de seguros á súa APP de banca móbil, un avance pioneiro no sector.

Todo iso está a ter como reflexo a mellora continua dos índices de satisfacción dos clientes. Segundo a última edición do ‘Estudo de emocións de clientes particulares no sector bancario español’ da consultora EMO Insights International, ABANCA é a segunda entidade que máis creceu en satisfacción dos seus clientes no últimos tres anos.


Maior achega a resultados das liñas recorrentes

A marxe de intereses creceu un 14,9% grazas á mellora continua da marxe comercial. Esta mellora baséase fundamentalmente na actividade con clientes minoristas, que compoñen o centro do negocio da entidade.

Os ingresos por prestación de servizos aumentaron un 9,1%. Este incremento procede do crecemento da comercialización de fondos de investimento, plans de pensións e seguros de aforro e xerais, cuxa achega aumentou un 22,3%, así como do bo comportamento dos servizos bancarios, que xeraron un 10,5% máis de ingresos.

Grazas a unha xestión diferencial do negocio, a entidade sitúase á cabeza do sector en España en crecemento dos ingresos recorrentes, cunha mellora na marxe básica do 13,4% respecto ao mesmo período de 2017.


Impulso ao negocio con clientes

ABANCA rexistrou entre xaneiro e marzo un significativo crecemento no seu volume de negocio, situado nun total de 66.607 millóns de euros, o que referenda o seu modelo de entidade financeira centrada no cliente.

O crédito á clientela creceu un 5,9% ata os 27.841 millóns de euros. A estrutura da carteira, cada vez máis diversificada, sitúa ás familias, co 51% do total, e ás empresas, co 37%, como os primeiros destinatarios do financiamento concedido pola entidade.

Este crecemento do crédito veu acompañado por un aumento dos recursos de clientes dun 8,3%, grazas fundamentalmente ao impulso dos saldos á vista e a contratación de produtos fóra de balance, en especial fondos de investimento.

Os depósitos, que compoñen o núcleo da estrutura de financiamento da entidade, creceron un 6,4% grazas, entre outros factores, ao incremento do 4,6% rexistrado no número de altas de novos clientes e á captación de 63.000 novas nóminas de clientes.

A entidade tamén logrou un forte crecemento na venda de produtos fóra de balance, cuxa carteira supera xa os 6.300 millóns. A comercialización de fondos de investimento, plans de pensións e seguros de aforro creceu un 19,2% interanual e permitiu á entidade aumentar as súas cotas de mercado nacionais no tres produtos.

Pola súa banda, as primas da nova produción de seguros xerais creceron un 6,6% interanual. Por ramos, os seguros de empresa creceron un 38%, os seguros de saúde un 37%, a seguros vida-risco un 9% e os seguros de fogar un 7%.


Entre as mellores entidades por calidade de activos

A entidade rexistrou a peche de marzo unha redución interanual do 30,3% na súa taxa de morosidade, que desta forma quedou situada no 4,6%.

O banco con sede en Galicia é unha das entidades con mellor calidade de activos do sector financeiro español. Cun peso de tan só o 2,2%, ABANCA é a segunda entidade española con menor peso de activos improductivos sobre o seu activo total. A proporción dos adxudicados no seu balance é do 0,8%, practicamente a metade da media do sector.

O ratio de cobertura da morosidade situouse a finais de marzo no 53,6%, mentres que o correspondente aos activos adxudicados quedou situado no 61,1%. Con iso, a cobertura total presenta un nivel do 56,5% dos activos dubidosos e adxudicados.

Esta combinación de calidade da carteira e coberturas, unida a uns elevados niveis de capital, sitúa firmemente a ABANCA fronte aos retos que afronta o sector.


Fortaleza en capitalización e liquidez

A entidade dispón dun dos niveis de capitalización máis altos do sector, cun ratio CET1 Phase In do 15,6%, e conta cun exceso de capital sobre os requirimentos do BCE cifrado en 2.015 millóns de euros.

ABANCA continúa demostrando a súa capacidade de xeración orgánica de capital a pesar da entrada en vigor da NIIF 9 (que supón un impacto de 18 p.b. no ratio CET1), tal e como mostra o incremento de 132 p.b no seu ratio CET1 Fully Loaded con respecto a marzo de 2017.

ABANCA presenta tamén un amplo cumprimento dos requisitos de liquidez establecidos polo regulador. O ratio de financiamento neto estable NSFR está situado no 130%, mentres que o ratio de cobertura de liquidez LCR é do 269%, niveis por encima das esixencias Basilea III para 2018. A entidade dispón dunha posición de liquidez cifrada en 10.933 millóns de euros entre activos líquidos e capacidade de emisión de cédulas, nivel que lle permitiría cubrir máis do dobre dos vencementos das súas emisións.

O ratio LTD minorista de ABANCA, 92,0% fronte a 110,6% de media do sector, reflicte a política de prudencia e sustentabilidade da entidade. A súa estrutura de financiamento, claramente minorista, pon a énfase nos depósitos minoristas, que supoñen o 75% do conxunto das súas fontes de financiamento, en detrimento de outras opcións.


Outros fitos do trimestre

No primeiro trimestre do ano ABANCA alcanzou un acordo para a adquisición da unidade de banca de particulares de Deutsche Bank´s Private & Commercial Client (‘PCC’) Portugal. Con esta operación, que forma parte da estratexia de ABANCA de crecer en mercados e segmentos complementarios co seu proxecto, a entidade aumenta o seu negocio internacional e gaña presenza no segmento de banca persoal e privada, áreas nas que Deutsche Bank PCC Portugal está especializado.

A compra de Deutsche Bank Portugal PCC fortalece o modelo de negocio de ABANCA ao reforzar o seu posicionamento na venda de fondos, plans e seguros, produtos de investimento xeradores de ingresos por servizos. ABANCA sumará 41 oficinas á súa rede e un total de 6.500 millóns de euros en volume de negocio. Departamento de comunicación

www.galiciadiario.com no se hará responsable de los comentarios de los lectores. Nuestro editor los revisará para evitar insultos u opiniones ofensivas. Gracias